జనవరి 2021 నుండి ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా ప్రీమియం పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రవాసాంధ్రులు గమనించి 27 డిసెంబర్ 2020 లోపు బీమా నందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు.

జనవరి 2021 నుండి ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా ప్రీమియం పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రవాసాంధ్రులు గమనించి 27 డిసెంబర్ 2020 లోపు బీమా నందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు.
ప్రయోజనాలు/రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేయగలరు: https://dev.apnrts.ap.gov.in/home/insurance
మరిన్ని వివరాలకు ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ 24/7 హెల్ప్ లైన్ ను సంప్రదించగలరు