శ్రీవారి సన్నిధానంలో గల పవిత్రమైన తిరుమల దేవస్థానం హుండీ నుండి ప్రత్యేకంగా సేకరించిన పవిత్ర నాణేలను ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ అన్ని అనుమతులతో అధికారికంగా పంపిణీ చేస్తోంది

శ్రీవారి సన్నిధానంలో గల పవిత్రమైన తిరుమల దేవస్థానం హుండీ నుండి ప్రత్యేకంగా సేకరించిన పవిత్ర నాణేలను ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ అన్ని అనుమతులతో అధికారికంగా పంపిణీ చేస్తోంది. ఇప్పటికే APNRTS వందలాది ప్రవాసాంధ్రులకు ఈ పవిత్ర నాణేలను అందించింది. ఈ నాణేలను వివిధ శుభకార్యాలలో బహుమతుల రూపేణ తమ బంధు మిత్రులకు, ఆహ్వానితులకు ఇవ్వవచ్చు. విద్యా, వివాహం, వ్యాపారం, శుభకార్యాలకు మరే ఇతర శుభప్రదమైన పనులకైనా ఈ పవిత్ర నాణేలను తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, తమ పవిత్ర పూజ గదిలో వీటిని ఉంచవచ్చు. మీరు కూడా APNRTS వారి ఈ పవిత్రకార్యంలో పాలుపంచుకొని స్వామి వారి ఆశీస్సులు పొందగలరు. పవిత్ర నాణేలను కొనుగోలు చేయడానికి క్రింది లింకు పై క్లిక్ చేయండి.
https://www.apnrts.ap.gov.in/sacredCoins
లేదా APNRTS 24/7 హెల్ప్ లైన్ నంబర్ల 0863-2340678, 85000 27678 ను సంప్రదించగలరు.