ఏ‌పీ‌ఎన్‌ఆర్‌టీ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రం నందు వివిధ కోర్సులలో శిక్షణ అందిస్తోంది.

ఏ‌పీ‌ఎన్‌ఆర్‌టీ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రం నందు వివిధ కోర్సులలో శిక్షణ అందిస్తోంది. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులకు స్థానిక, అంతర్జాతీయ సంస్థలలో ఏ‌పీ‌ఎన్‌ఆర్‌టీఎస్ నియామకాలు కల్పిస్తోంది.