ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు 20th July 2020 న చికాగో మరియు మెల్బోర్న్ నుంచి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి తిరిగి వచ్చారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు 20th July 2020 న చికాగో మరియు మెల్బోర్న్ నుంచి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి తిరిగి వచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ సిబ్బంది వీరిని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన బస్సులలో వారిని ఏపీ లోని క్వారంటైన్ కేంద్రాలకు తరలించారు