కువైట్ ఆమ్నెస్టీ కార్యక్రమం కింద ఏపీ వలస కార్మికులు కువైట్ నుండి 22nd June 2020 విజయవాడకు ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చారు.

కువైట్ ఆమ్నెస్టీ కార్యక్రమం కింద ఏపీ వలస కార్మికులు కువైట్ నుండి 22nd June 2020 విజయవాడకు ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చారు. రాష్ట్రానికి చేరుకోవడంతో ప్రయాణీకుల ఆనందానికి అవధుల్లేవు. రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చొరవతోనే రాష్ట్రానికి రాగలిగామని, ఇందుకు ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ అధ్యక్షులు శ్రీ వెంకట్ ఎస్ మేడపాటి గారు సహకరించారని కృతఙ్ఞతలు తెలిపారు