ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు 24th May 2020 న టొరంటో కెనడా నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు 24th May 2020 న టొరంటో కెనడా నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.అక్కడినుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వo అధికారులు మరియు ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ సభ్యుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ద్వారా వీరు అందరూ కూడా క్వారంటైన్ సెంటర్ లో ఉండబోతున్నారు.