ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ౩3 మంది విద్యార్థుల బృందం ఆదివారం చికాగో నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది.ఏపీఎన్ ఆర్టిఎస్ సభ్యుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ద్వారా వీరు అందరూ కూడా విజయవాడ చేరుకొని అక్కడ క్వారంటైన్ లో ఉండబోతున్నారు.