ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన 13 మంది విద్యార్థుల బృందం గురువారం బంగ్లాదేశ్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది.ఏపీఎన్ ఆర్టిఎస్ సభ్యుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ద్వారా వీరు అందరూ కూడా నెల్లూరు చేరుకొని అక్కడ క్వారంటైన్ లో ఉండబోతున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన 13 మంది విద్యార్థుల బృందం గురువారం బంగ్లాదేశ్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది.ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కి చెందిన విద్యార్థులు బంగ్లాదేశ్ లోని ఒక ప్రముఖ వైద్య కళాశాలలో వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు, అయితే ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న ఈ కోవిద్-19 కరోనా వైరస్ వలన దేశం మొత్తం నిర్భందం లో ఉన్న సంగతి మనకు విదితమే , అయితే ఈ విద్యార్థులు "వందే భారత్ మిషన్ " ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన విమానం ద్వారా చెన్నై విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు, అక్కడినుంచి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ఏపీఎన్ ఆర్టిఎస్ సభ్యుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ద్వారా వీరు అందరూ కూడా నెల్లూరు చేరుకొని అక్కడ క్వారంటైన్ లో ఉండబోతున్నారు.